Zpět na dětský portál
Zpět
O portálu
Pro učitele
Školy
Rodiče
pomůcky
Knihovnička

Projekt Enviromentální prvek

 

Environmentální prvek (dále EP) je projekt, jehož cílem je hledat a ověřovat  výukové metody a formy, které vedou k prohloubení vztahu dětí k prostředí, ve kterém vyrůstají a navštěvují školu. Jde zejména o metody aktivního učení, metody integrované výuky a metody využívající moderní didaktickou techniku. Prostřednictvím projektu EP se realizuje první část didaktického programu Místo pro život. Výstupem  bude didaktický internetový portál metod, forem, praktických ukázek didaktické práce zapojených učitelů, odborné informace pro učitele a internetová dětská encyklopedie.

Projekt realizují tři základní školy Středního Povltaví:

  • Žadatelem je: ZŠ Nečín
  • Partneři jsou: ZŠ Kamýk nad Vltavou, ZŠ Nový Knín

EU logo
Projekt realizovaný v rámci 
Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Registrační číslo CZ.1.07/1.1.06/01.0010

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem 
a státním rozpočtem České republiky
Přidaná hodnota společenství – „Investice do rozvoje vzdělávání“

www.strukturalni-fondy.cz
www.esfcr.cz
www.msmt.cz
www.kr-stredocesky.cz

Závěrečná zpráva

Závěrečná zpráva - textová část

Přílohy č. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

Kontakty

 

Kontaktní osoba pro získání bližších informací o projektu Environmentální prvek: Josef Evan

email: zs.necin@seznam.cz

tel: 318 588 186

Kontaktní osoba pro získání bližších informací o projektu Environmentální prvek: Eva Zirhutová

eva.zirhutova@rozhled.cz

Kontaktní osoba pro registraci a technické informace: David Zirhut

david@spiritualy.cz

Kontaktní osoba pro spolupráci při využití přístrojů PC, GPS a fotoaparátů: Jan Plavec

plavec.j@seznam.cz

Spolutvůrci didaktického portálu

spolutvůrci Dětské encyklopedie
vodní živočichové a obojživelníci
Mgr. David Fischer, Mgr. Jana Bucharová, Pavel Jakubec
bezobratlí živočichové
Mgr. Jana Bucharová, Pavel Jakubec
byliny
Jiří Malíček
stromy
RNDr. Anna Skalická, Mgr. Hana Novická
kámen
RNDr. Josef Slouka
studánka
prof. RNDr. Otakar Štěrba, CSc., Eva Zirhutová
pravěké naleziště, hrad, středověké město
Mgr. Ivan Bauer
bunkr
Mgr. Libor Kalivoda

autoři odborných a didaktických článků a příspěvků
Jiří Andreska, Mgr. Ivan Bauer, Mgr. Eva Bělinová, Mgr. David Fischer, Ing. Jiří Klimt, Mgr. Rastislav Korený, Mgr. Květuše Krüger, Mgr. Josef Muzikář, PhDr. Jana Nováčková, CSc., Mgr. Irena Poláková, RNDr. Jana Straková, Ph.D., prof. RNDr.Otakar Štěrba, CSc., Martina Vandasová, Eva Zirhutová, Martin Zirhut

autoři článků do Lokálních informací
Prof. PhDr. Tomáš Durdík, DrSc., Josef Fanta, Mgr. David Fischer, Šárka Hlaváčková, Pavel Jakubec, Jiří Malíček, Jan Plavec, PhDr. Irena Tyslová, Hana Synková, Eva Zirhutová

básníci
Josef Brukner, Michal Černík, Václav Fischer, Jiří Havel, Hanka Křížková

autoři fotografií
MgA. Michal Čtveráček, Jan Plavec, Gisela Micková, Jiří Malíček

autoři ilustrací a animací
Eva Anlaufová, Lubomír Anlauf, Jana Dvořáková

dokumentaristé
MgA. Karel Čtveráček, Tomáš Potočný

programátor
David Zirhut

 

členové realizačního týmu projektu Environmentální prvek
ředitelé základních škol: Ing. Josef Evan, Mgr. Jaroslav Chvosta, PaedDr. Miloš Petřík, vedoucí odborného týmu Eva Zirhutová, manažerka Mgr. Eva Bělinová, lektoři Mgr. Květuše Krüger, Mgr. Ivan Bauer, asistenti Gisela Micková, Jan Plavec, koordinátoři partnerských škol: Mgr. Gustav Kůr, Angelika Rottová, Mgr. Jitka Tyrmerová, účetní Lenka Hořejší

 

PODĚKOVÁNÍ lidem a organizacím, které umožnily využití svých textových a obrazových materiálů na portál nebo přispěli jiným způsobem.

Lukáš Jurek, Radek Sejkora, Petr Černý, Lukáš Vojáček, František Kala, Miloš Říha, Marek Mlejnský

 

www.kritickemysleni.cz

www.kalibro.cz

www.muckstein.com

www.meloidae.com

www.naturfoto.cz

www.botanika.wendys.cz

www.ckrumlov.cz

www.tocnik.com

www.kinskycastles.com