Zpět na dětský portál
Zpět
O portálu
Pro učitele
Školy
Rodiče
pomůcky
Knihovnička

Úvodní texty

EU logo

Projekt Aktivní občánek je realizovaný v rámci
Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Registrační číslo CZ.1.07/1.1.06/03.0059

"Nejsou dvě historie, lidská a přírodní, ale jen jedna, která je už pár miliónů let společná".

Citát Václava Cílka je mottem programu Místo pro život, jehož cílem je vytvořit podmínky pro udržitelný život  venkovských oblastí ČR, pro fungující občanskou společnost. Jeho součástí je i didaktický program pro děti a učitele základních škol.

Přestože je výukový program Místo pro život zaměřen více regionálně, respektuje cíle a pojetí národní vzdělávací soustavy a vychází z nich. Výukové činnosti a metody, které v programu ověřujeme, mají  jednak specifický cíl: prohloubit vztah dětí k místu, jejich odvahu a ochotu se ve prospěch tohoto místa angažovat, jednak cíle obecně didaktické: prohloubit dovednost efektivně komunikovat, uvažovat a přemýšlet o informacích, které jsou ve škole předkládány, zkvalitnit čtenářskou gramotnost a dovednost vytvořit si svůj vlastní učební styl.
Velký důraz v programu klademe na vytvoření podmínek pro diferencovanou výuku, která umožní dětem ve větší míře pracovat na vlastní  individuální úrovni, podle svých schopností a možností. Tomuto záměru je uzpůsoben především vzdělávací materiál na portálu. Témata jsou vypracována ve čtyřech úrovních, některé úlohy rozvíjející čtenářskou gramotnost nebo rozumové dovednosti mají na výběr 3 - 4 stupně obtížnosti. Žák má možnost zvolit úroveň a obtížnost, na ketré chce pracovat, sám korigovat kroky k obtížnější práci s tématem.
Portál programu Místo pro život je prostorem pro navázání spolupráce rodičů a veřejnosti s místní školou. Okénko do škol v sekci PROUD umožňuje podívat se na práci učitelů a dětí prostřednitvím příspěvků - ukázek práce tříd na různých didaktických tématech. Oddíl Místní informace je prostorem, kam mohou učitelé, žáci, rodiče i veřejnost ukládat aktuální i historické textové, obrazové a fotografické příspěvky. Tyto pak poslouží jako materiál do výuky.

Součástí programu je internetový portál. Obsahuje:

1. Výukový portál pro děti
2.  Metodický portál pro učitele
3.  Oddíl pro rodiče a veřejnost.

Dětem nabízíme:
Encyklopedii ( tvořenou v současné době cca 100 hesly z oblasti přírody a historie )
5 učebních témat z oblasti Člověk a společnost
Ukázky práce učitelů a žáků škol zapojených do programu, tzv. PROUD

Učitelům přinášíme:
Soubor obecně platných metod a výukových činností rozvíjejících klíčové dovednosti žáků (popis metod,  praktické ukázky, videa z výuky)
Pomůcky pro výuku témat zařazených do programu
Školám zapojeným do programu Soubor místních textových a obrazových informací
Odborné články zaměřené na specifická vzdělávací a obecně didaktická témata.

Rodičům a veřejnosti otevírá portál „dvířka“ do škol
Umožňuje jim nahlédnout práci učitelů a dětí
Přiblíží jim Místní informace o krajině a hisorii škol zapojených do programu
Články o vzdělávání a výchově uvádějí do složité problematiky koncepce a trendů české vzdělávací soustavy v kontextu EU

Program vznikal v průběhu uplynulých pěti let ve spolupráci se základní školou v Nečíni a obcí Kamýk nad Vltavou v rámci mezinárodních a národních projektů: Cesty k udržitelnému rozvoji v malých obcích Česka, Environmentální prvek  a Aktivní občánek.
Nositelem programu Místo pro život  je Občanské sdružení Místo pro život HON.

V současné době je portál inovován - dotváří se jeho garfická podoba, je rozšiřován o část - Učební témata: Obec, Občan, Profese, Odpady, Vandalství.  Předpokládané datum dokončení inovované části je cca15.únor 2013.
Výhledově bude portál rozšiřován o další encyklopedická hesla a další učební témata z oblasti Příroda a Člověk a společnost.

 

Odkazy na zajímavé části portálu (doc)

 

Bližší informace o programu eva.zirhutova@rozhled.cz

 

  • Úvodní texty