Zpět na dětský portál
Zpět
Knihovnička
Proud
Pro učitele
Školy
Info

Didaktický program Místo pro život

 

„Nejsou dvě historie, lidská a přírodní, ale jen jedna, která je posledních pár miliónů let společná.“

Václav Cílek


Místo pro život je didaktický program pro základní školy. Prioritně je zaměřený na témata k udržitelnému rozvoji. Hlavním cílem programu je zvýšení úrovně vzdělanosti k udržitelnému rozvoji ve venkovských oblastech České republiky, propojení školní výuky se životem v místě školy a jejím blízkém okolí.

Program je naplňován 
a) prostřednictvím metodické podpory učitelům a vychovatelkám školních družin,
b) prostřednictvím výukového portálu pro základní školy Místo pro život,
c) spoluprací obcí, škol, veřejnosti a odborné veřejnosti.

Opírá se o pětiletou zkušenost práce s patnácti venkovskými školami Středního Povltaví.


Realizované projekty OPVK:
Environmentální prvek
Aktivní občánek
WOSA (Výchovou a Vzděláním k Občanské Společnosti)


Realizaci programu zajišťuje O.S. Místo pro život HON,
kontaktní osoba Eva Zirhutová eva.zirhutova@rozhled.cz

 

Portál Místo pro život

má dvě základní části: „Vesnici“ a „Balón“.


VESNICE je multimediální učebnicí vybraných výukových témat pro tři věkové kategorie dětí: 1. – 2., 3. – 5. a 6. – 9. třídu.
V současné době jsou zpracovávána především témata pro 3. – 5. třídu.

Výukové téma je zobrazeno na portálu v barevné vesnici černobílou kresbou (Profese, Historie, Obec, Občan, Rostliny, Domácí zvířata a další). Po rozkliknutí černobílého obrázku se otevře obrázek stromu, jehož jednotlivé listy „ukrývají“ didaktické příspěvky a úlohy.

List INFO obsahuje základní informace o vybraném tématu.
List SLOVNÍČEK obsahuje interaktivní příspěvky usnadňující žákům porozumění novým a obtížným výrazům.
List MYŠLENKOVÁ MAPA obsahuje interaktivní příspěvky, v nichž se žáci učí třídit získané informace o tématu. Mapy jsou vyhotoveny ve dvou stupních obtížnosti.
List FILIP obsahuje interaktivní příspěvky, v nichž se žáci učí uvažovat o tématu, hledat vztahy a souvislosti, rozlišit klíčové od okrajového, atd.
List TESTY obsahuje interaktivní úlohy testového charakteru. Jsou vyhotoveny ve třech stupních obtížnosti.
List ILUSTRACE, FOTO, FILM obsahuje příspěvky obrazového charakteru, doplňující základní informační materiál.
List JAK TO VIDÍ obsahuje interaktivní příspěvky nabízející pohled na téma nebo jeho dílčí části z více stran a více úhlů pohledu.
List HRÁTKY S ČEŠTINOU obsahuje interaktivní příspěvky prohlubující vztah k jazyku – jeho kráse a bohatosti.
List RŮZNÉ obsahuje příspěvky, které svým charakterem nelze zařadit do výše uvedených listů stromu.


Na příčkách žebříku BALÓNU  jsou „ posazeny“ oddíly portálu obohacující výukový materiál.

Oddíl KNIHOVNIČKA obsahuje textové a obrazové příspěvky encyklopedického charakteru k vybraným didaktickým tématům (dílčím tematickým heslům). Má víceúrovňový charakter. Úroveň 1 nabízí básničku, úroveň 2 základní informace o heslu, úroveň 3 informace obšírnější a úroveň 4 – Víte, že ... rozšiřující informace přesahující rámec školní výuky.

Oddíl ŠKOLY představuje ukázky práce dětí a učitelů v rámci povinné výuky a volnočasových aktivit družin. Tato část obsahuje i textový a obrazový materiál z historie obcí a jejich okolí, místní příběhy a události, archivní materiály, průzkumy přírodních lokalit apod.
V oddílu PROUD jsou ukázky z výuky témat řazeny tematicky:

a) Člověk a společnost (Obec, Občan, Profese, Odpady, Doprava, ...),
b) Příroda (Rostliny, Živočichové, Neživá příroda, Různé).
c) Ukázky z vycházek školních družin.

V oddílu UČITELÉ je umístěn metodický materiál pro učitele a vychovatelky družin – metody a výukové činnosti práce s tématem, metody programu Čtením a psaním ke kritickému myšlení.

 

Kontakt

- O. S. Místo pro život HON

- Kontaktní osoba:

Eva Zirhutová

eva.zirhutova@rozhled.cz

 - Správa portálu:

zirhut.ludek@seznam.cz

tel. 608145027

 

 

 

  • O portálu